2017 höjs biomomsen med över 300%

Kulturmomsen i Sverige ligger idag på 6%. I Kultur tillhör mycket så som böcker, tidningar, teater, konserter, opera och bio. Kulturminister Alice Bah Kuhnk (MP) & Finansminister Magdalena Andersson (S) har nu beslutat att höja momsen till 25% fast endast på Bio. Det är en höjning på över 300% och den kommer slå väldigt hårt mot landets biografer. Stoppa straffbeskattningen på bio. Bio är också kultur.